Dvacet let chovu Blonde d´ Aquitaine „z Rochova“

1992 až 2012

 

          Rodinná farma Antonína Šťastného ve Vědlicích byla založena v roce 1991. V první fázi se jednalo o pronájem hospodářství bývalého Státního statku Snědovice. Postupně bylo toto hospodářství privatizováno a další pozemky majitel nakupoval od restituentů. V současné době farma hospodaří na výměře 1990 ha ( z toho je 1800 ha ve vlastnictví majitele). 1820 ha připadá na ornou půdu a 170 ha tvoří pastviny. Ve výrobě převažuje tradiční rostlinná výroba obilovin, olejnin a krmné plodiny. Pro potřeby bioplynové stanice o výkonu 1 MW, která je v provozu od roku 2009, je pěstována i kukuřice pro potřebu silážování.  

           Dne 28.8. 1992  importoval Antonín Šťastný prostřednictvím firmy KESA Uherské Hradiště  z Francie 15 krav a 8 telat (5 jalovic a 3 býci), 4 dvouleté jalovice a jednu jalovici ve věku 15 měsíců.  Zvířata byla nakoupena z chovu Bernarda Lafargue ze St. Laurent Lolmie. Blondi byly ustájeni na farmě v Rochově, která byla do roku 1991 využívána k chovu ovcí. Zde byly krávy ustájeny do listopadu 2005. V tomto období  byly  přesunuty do nově rekonstruovaného zimoviště  v Julčíně (viz obrázek 9).  Tato farma má ustajovací kapacitu pro chov 160 krav s telaty a 75 býků ve výkrmu. V roce 2011 byla ještě rozšířena ustajovací kapacita farmy o stáj pro odchov mladého skotu s kapacitou 110 míst. V roce 2006  došlo i na  rekonstrukci původní farmy v Rochově. Nově tak vyhovuje  ustájení mladého skotu s celkovou kapacitou 160 míst a individuálním ustájení pěti plemenných býků.                    

      Ale zpět k historii.  Současně s plemenicemi  byli   importováni i dva plemenní býci. ZBA 178 Furax  z chovu Clouda Duc z Montjoi a ZBA 180 Guepard  (po Uranusovi) z  chovu GAEC Des Colibris.  Furax  v Rochově působil v přirozené plemenitbě do roku 1996. V tomto roce byl vyměněn za tři importované  francouzské jalovice do nově založeného chovu  Kobas s.r.o. Bělá nad Radbůzou, kde působil ještě  další tři roky. ZBA 180 Guepard  se využíval v iseminaci a patřil k nejpoužívanějším býkům v ČR. Jen v letech 2000 až 2010 mu s počtem 1541 provedených I. inseminací patřilo  čtvrté místo v ČR v rámci plemene. Daleko výrazněji se ale prosadil ve šlechtění. Do plemenitby bylo po něm vybráno 13 synů. Stejně jich měl v historii pouze Drop. V pozici otce matky se objevuje v původech 33 vybraných býků. Stejný počet dcer  měl v minulosti  jen Ramo. V září 1998 došlo z ekonomických důvodů k prodeji 25 krav, 8  březích jalovic a plemenného býka Edy (otec Tonnerre) do Španělska. K 31.12.1998 zůstalo na Rochově pouze 6 krav a 11 jalovic ve věku do 20 měsíců. Tato zvířata se stala základem dalšího chovu po roce 2000. K rozšíření stáda byl využit mimo jiné i embryotransfér. K tomuto účelu byly použity nakoupené jalovice Českého červenostrakatého skotu. Zatím co se v roce narodilo v chovu 9 čistokrevných telat, v následujícím roce 2001 to bylo již 27 telat. K výraznějšímu zvýšení početních stavů však došlo až po importu 100 jalovic a dvou plemenných býků z Francie v únoru 2007. Jalovice pocházely z 35 chovů z dep. Lot et Garonne a Pyrénéss Atlantiques.  Od samého počátku v roce 1992 se v chovu používá inseminace  a od roku 1995 i embryotransfér. Ze 732 živě narozených telat (353 býků a 379 jalovic) v letech 1993 až 2011, pocházelo 183 telat po inseminaci a dalších 73 telat po ET. Po embryích, které pocházely z tohoto chovu, se ještě živě narodilo 33   telat na Obr1) ZBA 298 Infant                7 nově zakládaných chovech. Víc telat blonda po ET se narodilo v historii pouze na Blonde  Breeding Žebráky  a  to pouze v roce 1993.  V tomto případě se ale jednalo o  embrya nakoupená ze zahraničí.  Celkově se v chovech Rochov a Julčín využilo 34 dárkyň při průměrném počtu 6,8 použitelných embryí na dárkyni. Příjemkyně, které po ET nezůstaly březí, se  využívaly  k užitkovému křížení. Proto se v letech 2001 až 2008 narodilo v chovu dalších 240 kříženců.   Při zajišťování reprodukce se v minulosti v chovu použilo 22 býků v inseminaci a 13 v přirozené plemenitbě. Nejproduktivnější kravou v historii je v roce 1992 z Francie importovaná 000050 426 Farandole s 15 telaty po ET a 18 telaty celkem, další importovaná 000637 426  Beaute také s 12 telaty. Její dcera 000249 217 Gája (po Edovi) s 11 telaty, 107027 406 Libra z Rochova s 11 telaty, Grácie 000457 217, která  měla v roce 2011 svoje 12 tele. Z inseminačních býků se v chovu nejvíc prosadil Guepard s 28 telaty, Fallou s 21 telaty a Elephant s 20 telaty.   V posledních letech je to Richelieu s 18 telaty a Tinko s 15 telaty. Z býků v přirozené  plemenitbě má nejvíc narozených telat ZBA 264 Hrom (po Dropovi) a to 56 čistokrevných telat a 90 kříženců.  Geneticky bezrohý ZBA 388  VBQ Unit P (po Kildegaárd Pelle P) s 59 telaty a 22 kříženci a v roce 2007 importovaný ZBA 480 Aurelien (po Leovi) z chovu GAEC Michicourt s 82 telaty a 10 kříženci.   Nejlepším býkem z tohoto chovu je ale bezesporu ZBA 298 Infant (viz obrázek 1), který se narodil v roce 2000.  Tento býk již 6 let drží           Obr. 2 Aurelien 
první příčku v relativní plemenné hodnotě pro růst v maternálním efektu. S hodnotou RPH 140 ho nebyl od roku 2006 ještě žádný býk schopen  překonat. V době, kdy působil v plemenitbě, ale bohužel   nebylo v chovu  dost čistokrevných plemenic. Nemohl být  proto využit tak, jak by si ke svým kvalitám zasloužil. Přesto v chovu stále ještě působí 21 krav, které ho mají v původu.  Zvířata z chovu Antonína Šťastného se mimo let 1999 a 2001 pravidelně zúčastňují  výstav. Celkem získala zvířata z tohoto chovu 25 ocenění na národních výstavách. Z toho byla 4 první místa, 6 „Národních vítězů“ a dva    získané  tituly „Šampion plemene“. Býk ZBA 216 Eda se stal v roce 1997 prvním šampionem plemene Blonde d´ Aquitaine v ČR. Nejúspěšnějším výstavním zvířetem je ale 107002 406 Káhira z Rochova (po otci Fallou), její fotka  je na titulní stránce.        V roce 2003 byla druhá v jalovicích a v roce 2005 v kravách  získala titul „Národní vítěz“ a současně i „Šampion plemene“. Nejúspěšnější matkou je 000867 426 Doucette. Na národních výstavách získali ocenění její tři potomci.Patří mezi ně i 000249 217 Gája se dvěma oceněnými potomky ( její dcerou je i Káhira). Rodina Doucette patří Obr.3 CZ 534338 042 Trumph 

nejen mezi úspěšné rodiny na výstavách, ale  i ve vlastním chovu. Z Francie byla  do chovu v Rochově  importována v roce 1992 ve věku 4,5 roku. V chovu postupně  působilo   jejich 10 dcer   a 1 plemenný býk                                           Obr. 4 ZBA 720 Trumph

(ZBA 268 Chlouba – otec Infanta). Poslední tele dala v 17 letech a to v  roce 2005 a v 18 letech byla poražena. Nebyla ale nikdy využita v embryotransféru.  Doucette je společně s kravou Florette číslo 78425 341 (z Českého Reálu a.s.)  nejdéle působící kravou v chovu Blondů  v České republice. V roce 2004 byl do  Rochova z Německa importován bezrohý býk ZBA 388 VBQ Unit P (po Kildegaárd Pelle P a matce VBQ Pandora). Unit se  narodil v roce 2003 na dánském chovu Thorkilda Hvilda. Na základě tohoto importu bylo započato s chovem geneticky bezrohých zvířat. K 31. 07. 2011 je v chovu 16 bezrohých krav  a 15 jalovic, které budou využity v reprodukci v letech 2011 a 2012 a 13 jalovic z ročníku narození 2011. Do plemenitby bylo zatím vybráno z  chovu „z Rochova“ 11 geneticky bezrohých býků.  Jeden z nich v současné době působí v inseminaci na stanici firmy NATURAL s.r.o. Hradištko.

          Jak již bylo uvedeno, při  importu jalovic byli také nakoupeni dva plemenní býci. ZBA 479  

 Ambitieux po otci Orvil a matce Taiga 6464138009  a ZBA 480 Aurelien po otci Leo a matce Linda  6495016430. Býci pochází z chovu GAEC Michicourt. Oba se prosadili v chovu, ale   

 

Tabulka ) Nejlepší importované krávy podle relativních plemenných hodnot 

 

Číslo

Jméno

Otec

Otec matky

RPH přímý efekt

RPH maternální efekt

Chovatel

FR 6464218739

Belina

Papyrus

Iholdy

121

108

SCEA Hourticq

FR 6464219607

Babylis

Papyrus

Lau

116

112

EARL Garat

FR 4747171757

Biquette

Poeme

Ivan

115

101

EARL Leveillard

FR 6464804262

Babiole

Nantucket

Iholdy

114

109

SCEA Eskukaldia

FR 6464217464

Arcade

Nasser

Liverpool

113

106

EARL Mathieu

FR 6464128069

Bosita

Hawai

Fallou

109

111

EARL Gahat

 

úpěšnější je Aurelien a to jak podle počtu narozených telat, tak i podle hodnocení zevnějšku potomstva (viz obrázek 2). Ze sta importovaných jalovic  v roce 2007 bylo nakonec v chovu použito 85 kusů. Řada zvířat se následně v chovu prosadila. V tabulce je uvedeno šest krav s výbornou relativní plemennou hodnotou jak v přímém a nebo maternálním efektu pro vlastní růst ve 120, 210 a 365 dnech. Například kráva Babiole mimo svojí plemennou hodnotu vyniká i vlastním hodnocením zevnějšku. S celkovým počtem 87 bodů patří v současné době k deseti     nejlépe hodnoceným kravám v ČR. Kráva Biquette se stala v roce 2011 i úspěšnou dárkyní embryí. Pří výplachu v dubnu 2011 dala 44 embryí, z toho bylo 42 embryí  použito k přenosu a nebo zamražení. Kráva Babylis je po matce sestrou úspěšného býka Vermeil. V chovu působí i další zajímavé krávy. Například  úspěšná dárkyně  FR 6464210678 Biscotte po otci Timbre z chovu Lafitte Serge. Tato kráva                          Obr.5)  Biscotte

(viz obrázek 5) má druhou nejvyšší relativní plemennou hodnotu pro hodnocení zevnějšku potomstva v ČR – 127 pro užitkový typ, 123 tělesný rámec, 125 kapacita těla a 123 osvalení.     V roce 2009 dala ze 14 embryí 8 embryí použitelných a ta  byla v chovu použita. Z těchto embryí se narodilo  5 telat. Dva býci byli vybráni do plemenitby a tři jalovice jsou v chovu. Na obrázcích je jeden z býků  vybraných v roce 2011 do plemenitby CZ 534338 042, ZBA 720 Trumph z Rochova ve věku 6 měsíců (viz obr. 3) a v 14,5 měsících při výběru plemenných býků (viz obr. 4). Býk dosáhl při porodu hmotnost 54 kg, ve 120 dnech 230 kg, ve 210 dnech 324 kg a v 365 dnech 500 kg. Ve věku 14,5 měsíců vážil 654 kg a měřil 144 cm. Otcem telat krávy Biscotte je býk Richelieu. Při opakovaném výplachu této dárkyně v dubnu 2011 bylo získáno 24 embryí (po otci Vidocq) a z toho bylo použito 22 embryí.  Na obrázku 6 je jalovice CZ 149688 942 po býkovi ZBA 433 Aspro (po otci Prosper). Býk Aspro je dalším býkem z Francie z chovu EARL Mongourd, který zde působí v přirozené plemenitbě. Jeho potomstvo vyniká především

 

Obr. 6 149688 942                       osvalením a růstovou schopností. Na obrázku 7 je letošní býček CZ 542798 042 narozený 14.4.2011 po otci Aurelien a matce FR 6464231781 Bergere (po otci Landais). Býček má porodní hmotnost 53 kg a hmotnost ve 120 dnech 202 kg. 

          K 31.7.2011 je ve stavu 149 krav, 161 jalovic, 78 býků v žíru a k dalšímu chovu a 5 býků plemenných. Chov v současné době produkuje na prodej kromě jatečních  zvířat každoročně 10 až 15 plemenných býků, 30 až 40 jalovic a embrya. Úroveň zvířat, která v chovu působí, budete moci posoudit při oslavách dvaceti let chovu „z Rochova“ v září 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Obr. 7 542798 

 

 

Informace obsažené na webu www.blonde-d-aquitaine.cz nesmí být zveřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami.
Obsah webu: © Kamil Malát Aplikační a některé databázové vstupy: © Český svaz chovatelů masného skotu. Design & app: © 1999, 2011 WA.cz